8 vacature(s) bij Menzis

Menzis Groningen, Nederland
jan 18, 2017
Fulltime
Wat ga je doen? Als manager GGZ ben je verantwoordelijk voor de afdeling GGZ (24 FTE) en het Team Operationele Zorginkoop (TOZ, 30 FTE) binnen Menzis, waarbij je hiërarchisch leiding geeft aan 4 leidinggevenden, 2 accountmanagers en 3 secretariële medewerkers. Het zorgveld van de GGZ is volop in beweging, zoals onder andere de transitie van intramurale naar transmurale zorg, de agenda GGZ voor gepast gebruik en de transparantie in kwaliteit en verantwoording. Ook bij de afdeling TOZ zijn diverse ontwikkelingen gaande, zoals onder andere het invoeren van een nieuwe relatiebeheersysteem en een nieuw contracteervoorwaardesysteem. Deze afdeling voert de contractering en administratieve afhandeling uit voor zorgaanbieders met een geringe omvang en routinematig karakter en werkt voor alle zorginkoopafdelingen. Jij zet je in om de toegevoegde waarde vanuit jouw afdelingen voor de verzekerden van Menzis te maximaliseren. Samen met de andere managers in het managementteam (MT) van cluster Zorg ben je verantwoordelijk voor de inkoop van zorg binnen Menzis, waarbij jij je specifiek richt op de inkoop van GGZ- zorg. Daarbij is het maximaliseren van waarde het uitgangspunt, gedefinieerd als de voor de verzekerde relevante gezondheidsuitkomsten, afgezet tegen de kosten. De gehele inkoopketen van GGZ valt onder jouw verantwoordelijkheid en je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het inkoopbeleid hiervoor. Je bevordert de integraliteit met de andere aandachtsgebieden binnen het cluster Zorg en met andere clusters binnen Menzis. Daarbij zorg je voor de financiële verantwoording van alle zorgkosten die binnen het GGZ account gemaakt worden. Bovendien representeer je met jouw expertise Menzis extern op bestuurlijk niveau in het zorgveld: dit doe je primair voor de GGZ, maar ook in een regionale rol. Daarnaast geef je leiding aan de teammanager TOZ en samen zorgen jullie voor een verder optimalisatie van de processen binnen de afdeling TOZ. Je bent budgetverantwoordelijk voor de beheerskosten en ten behoeve van de premie vastgestelde zorgkosten. Je ontvangt hiërarchisch leiding van de directeur Zorg en bent MT lid binnen het cluster Zorg. Wat breng je mee? Academisch werk- en denkniveau en financieel-economische kennis Tenminste 5 jaar werkervaring in een leidinggevende positie binnen de zorgbranche Kennis van het zorgverzekeringsstelsel, het functioneren van de zorgmarkt en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving Leiding en sturing geven gericht op het behalen van maximale resultaten en mensen in hun kracht kunnen zetten Visie op de toekomst van zorg en dit kunnen vertalen naar de organisatie Plan- en organisatievermogen voor het coördineren en realiseren van werkzaamheden Als stevige sparringspartner in staat om vanuit het belang van Menzis en van de zorg duurzame relaties aan te gaan met zorgpartners in de GGZ De afdeling Menzis is volop in beweging en wil dat de zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft. Daarom heeft Menzis een professionele, resultaatgerichte zorginkooporganisatie waarbij kwalitatief goede zorg tegen een scherpe prijs ingekocht wordt en besparingen op zorgkosten gerealiseerd worden voor onze verzekerden. Daar horen mensen bij die resultaatgericht zijn, met elkaar samenwerken en die durven te pionieren! Het cluster Zorg bestaat uit de afdelingen: Inkoop 1e lijn (ELZ), Inkoop medisch specialistische zorg (MSZ), Inkoop geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en Operationele Zorginkoop (TOZ), het Zorgkantoor (Wlz), de afdeling Governance Risk en Compliance (GRC Zorg) en de Staf. Daarnaast worden vanuit het cluster twee strategische programma’s geleid: Kwaliteit & Klantnavigatie en Sturen op Informatie. De afdeling GGZ is verantwoordelijk voor de zorginkoop van de geestelijke gezondheidszorg die bekostigd wordt vanuit de Zorgverzekeringswet. Dit betreft zowel de 1e lijns (GBGGZ) als de 2e lijns GGZ (SGGZ). Er worden afspraken gemaakt over zorgaanbod geleverd door o.a. eerstelijnspsychologen, vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten en GGZ-instellingen. Wat krijg je terug? We bieden je een afwisselende baan in een dynamische werkomgeving. Daarnaast bieden we je een modern marktconform arbeidsvoorwaardenpakket met onder andere een vaste eindejaarsuitkering, goede studiefaciliteiten en een arbeidsvoorwaarden keuzesysteem met aantrekkelijke regelingen. Je kunt gebruik maken van de collectieve ziektekostenverzekering met korting op de basisverzekering en aanvullende verzekeringen. De functie is gewaardeerd in schaal 14 van de CAO voor Zorgverzekeraars (maximaal € 7.170 bruto per maand bij een werkweek van 36 uur).
Menzis Wageningen, Nederland
jan 18, 2017
Fulltime
Wat ga je doen? Als Senior controller ben je verantwoordelijk en actief betrokken bij het ondersteunen, adviseren en coördineren van belangrijke vraagstukken, totstandkoming van beleidskaders en businesscases op het gebied van zorg. De focus van jouw rol ligt voornamelijk op de aandachtsgebieden medisch specialistische zorg (MSZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Vanuit een natuurlijke interesse, met positieve energie en passie voor het vak ben je continu bezig met het signaleren van ontwikkelingen op het gebied van zorg. Je ontwikkelt en werkt samen met je collega’s aan verbeteringen in de diverse processen en taakgebieden. Binnen Menzis wordt gewerkt volgens het 3 Lines of Defence model. Vanuit de 2de lijn heb je een sterke regierol in een multidisciplinaire setting. Voor belangrijke eerstelijnsprocessen als zorginkoop, het zorgkostenprognoseproces en bestandsaanleveringen ben je een integere en overtuigende countervailing power met jouw ruime kennis van onderwerpen als de sector zorg, accounting, financial en business control. Vanuit deze sleutelpositie maak je de vertaling van de combinatie van kennis en data naar de wisselende en specifieke informatiebehoefte van de andere in- en externe stakeholders, w.o. andere GRC afdelingen, internal audit en externe accountant. Met jouw overtuigingskracht en expertise initieer je verbeterpunten en geef je verder invulling aan deze rol binnen onze afdeling. Daarmee realiseer jij een goede balans tussen jouw werk als partner in business en je aan de accounting gerelateerde werkzaamheden. Wat breng je mee? Een afgeronde WO opleiding, bij voorkeur in de richting van bedrijfseconomie met postdoctoraal controlling / accountancy Minstens 5 jaar ervaring relevante werkervaring als senior controller, bij voorkeur opgedaan bij een financiële- of zorginstellingen (MSZ/GGZ) Kennis van en affiniteit met de bekostiging van zorg, financieringsstructuren en de algemene ontwikkelingen binnen het medisch specialistische zorgveld en/of de geestelijke gezondheidszorg Analytisch en creatief om uitdagingen structureel en ad-hoc op te kunnen lossen, ook middels inzet van informatietechnologie Kunnen werken vanuit onze kernwaarden snel en steeds beter, van bereiken naar beraken, waarmaken, samenwerken en vernieuwen De afdeling Menzis is volop in beweging en verzekert haar leden van kwalitatief goede zorg tegen een betaalbare premie. Binnen het cluster Zorg is het belangrijkste doel voor de komende jaren om een trendbreuk te realiseren in de prijs-kwaliteitverhouding van zorg. Middels het inzetten van een aantal strategieën moet dit doel worden bereikt. De afdeling GRC Zorg & Analyse is leidend op het gebied van ondersteunen, adviseren, coördineren en de verantwoordelijkheden bewaken binnen het cluster Zorg. GRC staat voor Governance, Risk & Compliance. Samen met 8 tot 10 enthousiaste professionals zorg je voor een sterke countervailing power voor alle afdelingen in dit cluster, zowel op het zorggebied van cure als care. Dit zijn o.a. afdelingen met betrekking tot de inkoop en contracteren van zorg, het zorgkantoor, de uitvoering van formele en materiële controles, fraude en het opstellen van zorgkostenprognoses. Met elkaar creëer je impact binnen en buiten de organisatie. Persoonlijk leiderschap en eigen regie zijn erg belangrijk. Jij bent de specialist in je vak en weet daarmee iedereen te overtuigen. Wat krijg je terug? In deze functie bieden wij ambitieuze professionals een ideale mogelijkheid om zich persoonlijk verder te ontwikkelen. Bij Menzis krijg je een afwisselende baan in een dynamische werkomgeving met voldoende uitdaging. Uiteraard bieden we je een modern marktconform arbeidsvoorwaardenpakket met onder andere een vaste eindejaarsuitkering, goede studiefaciliteiten en een arbeidsvoorwaarden keuzesysteem met aantrekkelijke regelingen. Je kunt gebruik maken van de collectieve ziektekostenverzekering met korting op de basisverzekering en aanvullende verzekeringen. De functie is gewaardeerd in schaal 11 van de CAO voor Zorgverzekeraars (maximaal € 5.141 bruto per maand bij een werkweek van 36 uur).
Menzis Groningen, Nederland
jan 06, 2017
Fulltime
Wat ga je doen? Als senior IT auditor ben je expert in het beoordelen van de meest kritische systemen en IT beheerprocessen van Menzis. Daarnaast ben je proactief betrokken bij impactvolle strategische en organisatorische veranderingen. Je bent een gedreven professional die audits zelfstandig of in teamverband uitvoert. Dat doe je conform de geldende kwaliteitstandaarden. De uitkomsten van je audits vertaal je in voor bestuurders, directieleden en managers bruikbare conclusies en adviezen. Ook ben je gesprekspartner voor verschillende stakeholders zoals de directeur Informatievoorziening en de externe accountant. De afdeling Internal Audit is een afdeling die zich continu ontwikkelt en daar draag jij met jouw expertise actief aan bij. Wat breng je mee? Een afgeronde academische studie aangevuld met een post master opleiding EDP auditing Relevante werkervaring in het auditvakgebied bij organisaties met een hoge automatiseringsgraad zoals (zorg-)verzekeraars of andere financials en met IT audit werkzaamheden voor de jaarrekeningcontrole Breed inzicht in de impact van ontwikkelingen op het IT (audit) domein Kennis van relevante wet- en regelgeving (zoals Governance codes, Wft, Solvency II, Zvw, WLZ), het International Professional Practice Framework (IIA) en bij voorkeur van het zorgverzekeringsstelsel De afdeling Menzis is volop in beweging en wil dat de zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft. Menzis heeft als één van de grootste zorgverzekeraars van Nederland hierin een leidende rol. Daar horen daadkrachtige mensen bij! De afdeling Internal Audit geeft interne en externe stakeholders extra zekerheid en proactief advies over de kwaliteit van de interne beheersing. De afdeling rapporteert periodiek rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur en is gesprekspartner van de directieraad, de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Het werkterrein van IA strekt zich uit tot alle organisatieniveaus en alle bedrijfsonderdelen van Menzis. Onderwerpen die de afdeling Internal Audit onderzoekt, zijn onder meer de inrichting en werking van de governance, het functioneren van het risicomanagement, de beheersmaatregelen om strategische doelstellingen van Menzis te realiseren, de naleving van wet- en regelgeving, de betrouwbaarheid van de informatie en de beheersing van programma's en projecten. Wat krijg je terug? We bieden je een afwisselende baan in een dynamische werkomgeving. De standplaats wordt in overleg bepaald. Daarnaast bieden we je een modern marktconform arbeidsvoorwaardenpakket met onder andere een vaste eindejaarsuitkering, goede studiefaciliteiten en een arbeidsvoorwaarden keuzesysteem met aantrekkelijke regelingen. Je kunt gebruik maken van de collectieve ziektekostenverzekering met korting op de basisverzekering en aanvullende verzekeringen. De functie is gewaardeerd in schaal 11 van de CAO voor Zorgverzekeraars (maximaal € 5.141 bruto per maand bij een werkweek van 36 uur).
Menzis Groningen, Nederland
jan 06, 2017
Fulltime
Wat ga je doen? Als tester ga je deel uit maken van een multidisciplinair scrumteam met professionele en enthousiaste collega’s. Samen met je team analyseer je vraagstukken, bedenk je oplossingen en ben je verantwoordelijk voor een succesvolle implementatie van ICT systemen, specifiek gericht op het web. Om een proces op te starten voer je intakegesprekken met de interne opdrachtgever en verleen je ondersteuning bij het opstellen van testplannen. Jij draagt zorg voor de voorbereiding, specificatie, opstelling, uitvoering en afronding van testen. Vervolgens test je samen met je collega’s van het scrumteam de werking van ICT systemen, inclusief de interfaces, meerdere browsers, mobile devices en het testen van apps en leg je de bevindingen vast in onze registratie. Dit doe je professioneel en vakkundig, zodat uiteindelijk de acceptant goed kan beoordelen of de tests conform plan zijn uitgevoerd en of het systeem operationeel kan worden gemaakt. Een mooie functie voor een tester die graag op een agile manier werkt en zich verder wil ontwikkelen in het vak! Wat breng je mee? HBO werk- en denkniveau Basiskennis van (primaire) werkprocessen binnen een zorgverzekeraar Ervaring met testen van web services en web applicaties Ervaring met werken binnen Scrum Ervaring met testautomatisering Kennis van en ervaring met de testmethodiek TMap Next, Business Driven Testing en Risk Based Testing De afdeling Het team Functioneel Beheer en Testen Web is verantwoordelijk voor het beheren en testen van de programmatuur die ontwikkeld en gebruikt wordt binnen Menzis, met als specifiek aandachtsgebied Web. Denk hierbij aan de verschillende websites, mijn- omgevingen en koppelingen met backend systemen en externe partijen. Het team bestaat uit functioneel beheerders, testers en testcoördinatoren. Het team is onderdeel van de afdeling IV Commercie en behoort tot het cluster Informatievoorziening. Dit cluster is verantwoordelijk voor de informatie en automatiseringsvraagstukken binnen Menzis. Wat krijg je terug? We bieden je een afwisselende baan in een dynamische werkomgeving. Daarnaast bieden we je een modern marktconform arbeidsvoorwaardenpakket met onder andere een vaste eindejaarsuitkering, goede studiefaciliteiten en een arbeidsvoorwaarden keuzesysteem met aantrekkelijke regelingen. Je kunt gebruik maken van de collectieve ziektekostenverzekering met korting op de basisverzekering en aanvullende verzekeringen. De functie is gewaardeerd in schaal 8 van de CAO voor Zorgverzekeraars (maximaal € 3.119 bruto per maand bij een werkweek van 34 uur). Het betreft een tijdelijke functie voor de duur van een jaar.
Menzis Wageningen, Nederland
jan 06, 2017
Fulltime
Wat ga je doen? Heb jij maximaal 3 jaar werkervaring als controller of OCR- adviseur en ben je toe aan de volgende stap in een tweede lijns rol in je carrière? Dan hebben wij een mooie functie als Riskmanager voor jou! Binnen onze afdeling Informatievoorziening (IV) ga je als Riskmanager aan de slag bij het team van GRC IV en werk je nauw samen met je GRC-collega’s op het gebied van business control en operational risk management. Je primaire taak is samen met de controller van het team zorg te dragen voor het beheerskostenproces binnen geheel IV, waarbij je op proactieve wijze de lijnmanagers en de directeur IV in de verantwoording van de uitgaven ondersteunt. Ook lever je een bijdrage aan het opstellen van de maand- en kwartaalrapportages voor managers en de centrale GRC afdeling en ondersteun je de lijnmanagers bij het opstellen van de afdelingsbegroting. Daarnaast ga je op basis van jouw kennis en ervaring bijdragen aan het steeds verder verbeteren van beheerste bedrijfsvoering. Hiervoor zet je jouw ervaring met het werken met risicoanalyses in en focus jij je op nieuwe risico’s die samenhangen met nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in processen van de organisatie. Daarbij hoort ook het ontwikkelen en beheren van verbetercycli voor de afdeling IV. Je ondersteunt het management van IV bij het managen van risico’s. Dit doe je door middel van risicoanalyses, verbetermaatregelen en het bewaken van de opvolging hiervan. Om er voor te zorgen dat jij je werk goed kunt uitvoeren, heb je regelmatig overleg met je manager GRC IV. Een mooie functie waarin je je verder kunt ontwikkelen en je jouw bijdrage kunt leveren aan een innovatieve, daadkrachtige en maatschappelijk betrokken organisatie! Wat breng je mee? HBO of academisch werk- en denkniveau, bijvoorbeeld bedrijfseconomie Twee tot drie jaar werkervaring als controller of een soortgelijke financiële rol Een goed gevoel bij bedrijfsprocessen, cijfermatige kennis en nauwkeurigheid Ervaring met risico management en verantwoordingsrapportages Kort en bondig rapportages op kunnen stellen voor het IV management De afdeling Menzis is volop in beweging en wil dat de zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft. Als een van de grootste zorgverzekeraars van Nederland vervult Menzis hierin een leidende rol. Daar horen mensen bij die durven te ondernemen! Zo ook binnen het team van Governance, Risk & Compliance (GRC) bij ons cluster Informatievoorziening (IV). GRC IV zorgt voor een effectieve en efficiënte besturing door één geïntegreerde, aantoonbare, effectieve en efficiënte Control & Riskmanagementcyclus in te richten binnen IV. Sturen op resultaat, riskmanagement, continu verbeteren en monitoring is cruciaal voor Menzis om de rol en ambitie van Zorgverzekeraar beter te kunnen waarmaken. Menzis hanteert hierbij het “Three Lines of Defence” model, dat als doel heeft de kwaliteit te waarborgen binnen Menzis, het team GRC IV voert de 2e lijns rol uit. Het werkgebied van GRC IV bevat 2e lijns taken zoals advies, monitoring en evaluatie over beheersing en risico’s op het gebied van de IT processen, programma’s en financiën binnen IV. Wat krijg je terug? We bieden je een afwisselende baan in een dynamische werkomgeving. Daarnaast bieden we je een modern marktconform arbeidsvoorwaardenpakket met onder andere een vaste eindejaarsuitkering, goede studiefaciliteiten en een arbeidsvoorwaarden keuzesysteem met aantrekkelijke regelingen. Je kunt gebruik maken van de collectieve ziektekostenverzekering met korting op de basisverzekering en aanvullende verzekeringen. De functie is gewaardeerd in schaal 10 van de CAO voor Zorgverzekeraars (maximaal € 4.190 bruto per maand bij een werkweek van 34 uur).
Menzis Groningen, Nederland
jan 06, 2017
Fulltime
Wat ga je doen? Als Teammanager Internal Audit bij Menzis ben je leidinggevende, auditexpert en lid van het managementteam (MT) Internal Audit. In je leidinggevende rol stuur je een team van 5 tot 7 (senior) auditors aan. Deze zelfstandige professionals voeren audits uit op de meest risicovolle of van strategisch belang zijnde primaire en ondersteunende processen van de Menzis. Dat doen ze conform de geldende kwaliteitstandaarden. Jij faciliteert en coacht hen daarbij om steeds het beste uit zichzelf te halen. Zelf ben je een expert op het gebied van financial, operational of IT audit. Je beoordeelt in deze rol samen met je teamleden de meest kritische bedrijfsprocessen en systemen van Menzis en je bent proactief betrokken bij impactvolle strategische en organisatorische ontwikkelingen. De uitkomsten van je audits vertaal je in voor bestuurders, directieleden, managers en externe stakeholders bruikbare conclusies en adviezen, waarmee je aan duurzame klantrelaties bouwt. Als MT lid ben je nauw betrokken bij de besturing van de afdeling Internal Audit. De afdeling Internal Audit is volop in ontwikkeling en dat pakken we projectmatig aan. Jouw gedrevenheid in combinatie met je kennis en ervaring is de perfecte mix om hierin samen met het MT een voortrekkersrol in te vervullen. Wat breng je mee? Een afgeronde academische studie aangevuld met een post master opleiding RA/RO/RE Bij voorkeur een achtergrond als registeraccountant met ruime ervaring in het uitvoeren van operational audits Relevante werkervaring in het auditvakgebied bij een financiële instelling Ruime ervaring in het leiding geven aan professionals Kennis van relevante wet- en regelgeving (zoals Governance codes, Wft, Solvency II, Zvw, WLZ), het International Professional Practice Framework (IIA) en bij voorkeur van het zorgverzekeringsstelsel De afdeling Menzis is volop in beweging en wil dat de zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft. Menzis heeft als één van de grootste zorgverzekeraars van Nederland hierin een leidende rol. Daar horen daadkrachtige mensen bij! De afdeling Internal Audit geeft interne en externe stakeholders extra zekerheid en proactief advies over de kwaliteit van de interne beheersing. De afdeling rapporteert periodiek rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur en is gesprekspartner van de directieraad, de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Het werkterrein van IA strekt zich uit tot alle organisatieniveaus en alle bedrijfsonderdelen van Menzis. Onderwerpen die de afdeling Internal Audit onderzoekt, zijn onder meer de inrichting en werking van de governance, het functioneren van het risicomanagement, de beheersmaatregelen om strategische doelstellingen van Menzis te realiseren, de naleving van wet- en regelgeving, de betrouwbaarheid van de informatie en de beheersing van programma's en projecten. Wat krijg je terug? We bieden je een afwisselende vaste baan in een dynamische werkomgeving. De standplaats wordt in overleg bepaald. Daarnaast bieden we je een modern marktconform arbeidsvoorwaardenpakket met onder andere een vaste eindejaarsuitkering, goede studiefaciliteiten en een arbeidsvoorwaarden keuzesysteem met aantrekkelijke regelingen. Je kunt gebruik maken van de collectieve ziektekostenverzekering met korting op de basisverzekering en aanvullende verzekeringen. De beloning voor deze functie is conform de CAO voor Zorgverzekeraars en afhankelijk van jouw kennis en ervaring: neem even contact op voor meer informatie hierover.
Menzis Groningen, Nederland
jan 06, 2017
Parttime
Wat ga je doen? Ben jij Actuarieel medewerker, toe aan de volgende stap in je loopbaan en wil je een belangrijke bijdrage leveren aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg? Dan hebben wij een mooie functie voor je bij onze afdeling Business Actuariaat! In deze functie ga je verzekeringstechnische risico’s identificeren en analyseren en vervolgens vertalen naar adviezen richting de Directie en de Raad van Bestuur. De belangrijkste onderwerpen waar jij je als Actuarieel medewerker bij deze afdeling mee bezighoudt zijn de premiestelling, zorgkostenontwikkeling, risicoverevening en productontwikkeling. De focus van onze afdeling ligt hiermee op het analyseren van verzekeringstechnische rendementen en risico’s. Hiervoor gebruiken en bouwen we wiskundige modellen en steunen we op een door ons zelf ontwikkelde analyse-database in SAS. De verdere ontwikkeling van deze database is een belangrijk speerpunt van de afdeling in de komende jaren. We zien graag dat jij een belangrijke bijdrage hebt in de verdere ontwikkeling van de database. De overige onderwerpen waar je je mee bezig zult houden, worden in overleg met jou bepaald en hangen voor een deel af van de door jouw meegebrachte kennis en ervaring. Daarom nodigen wij zowel beginnende als ervaren kandidaten uit te reageren op deze vacature: samen kijken we dan naar jouw mogelijkheden in deze functie en je verdere ontwikkeling! Wat breng je mee? Een afgeronde academische kwantitatieve studie, zoals econometrie, (toegepaste) wiskunde of vergelijkbaar Kennis van of bereid zijn op te doen over het zorgverzekeringsstelsel, vereveningsmodel en aanvullende producten Kennis van of bereid zijn op te doen over het werken met statistische pakketten (SAS) en spreadsheetprogramma’s (Excel) Kennis van of bereid zijn op te doen over actuariële methoden en technieken op het gebied van schade/zorg In staat zijn om de resultaten van je analyses te vertalen naar heldere adviezen Over de grenzen van het Business Actuariaat heen kunnen kijken en met mensen van andere disciplines samen kunnen werken De afdeling Menzis is volop in beweging en wil dat de zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft. Als een van de grootste zorgverzekeraars van Nederland vervult Menzis hierin een leidende rol. Daar horen daadkrachtige mensen bij, zoals bij de teams van Governance, Riskmanagement en Compliance (GRC). Menzis heeft de GRC-functie zoveel mogelijk decentraal binnen de clusters georganiseerd. GRC Centraal is echter de regisseur van de planning en control cyclus, verzorgt stuur- en verantwoordingsinformatie op geconsolideerd niveau en ondersteunt de organisatie op specifieke financiële beleidsterreinen. GRC Centraal vervult de decentrale GRC-functie voor de clusters GRC (CFO/CRO) en Staf (CEO). Wat krijg je terug? We bieden je een afwisselende baan in een dynamische werkomgeving. Daarnaast bieden we je een modern marktconform arbeidsvoorwaardenpakket met onder andere een vaste eindejaarsuitkering, goede studiefaciliteiten en een arbeidsvoorwaarden keuzesysteem met aantrekkelijke regelingen. Je kunt gebruik maken van de collectieve ziektekostenverzekering met korting op de basisverzekering en aanvullende verzekeringen. De beloning voor deze functie is conform de CAO voor Zorgverzekeraars en afhankelijk van jouw kennis en ervaring. In eerste instantie betreft het hier een tijdelijke functie voor de duur van een jaar, het komende jaar wordt bepaald of het omgezet gaat worden naar een vaste functie.
Menzis Wageningen, Nederland
jan 06, 2017
Stage
  Wat ga je doen? We willen komen tot een voor de klant meer op waardegericht inkoopbeleid 2018 (-2020). Wij zoeken iemand met onderzoekservaring (kwalitatief en kwantitatief) voor een afstudeerstage op het gebied van kwaliteit in de ggz. Je gaat bekijken welke criteria er zijn en nu al worden gemeten bij de zorgaanbieders die behandelingen bieden op het gebied van de common mental disorders (met name angst en depressie). Daarbij ga je aan het werk om te bepalen welke criteria écht iets zeggen over de kwaliteit van zorg. Uiteindelijk willen we zorgaanbieders kunnen vergelijken op deze criteria. Je werkt mee met één of meerdere werkgroepen (bijvoorbeeld‘waardegericht inkopen’ of ‘zorgprogrammering’) en hebt afspraken zowel binnen de verschillende afdelingen van Menzis als met zorgaanbieders. Je sluit de stage af met een onderzoeksrapport of wetenschappelijk artikel, afhankelijk van de eisen van je studie. Wat breng je mee? Bezig met master Gezondheidswetenschappen of Psychologie (of aanverwante studie) en je bent vanaf januari of februari 2017 voor minimaal 4 maanden beschikbaar Proactiviteit, resultaat- en marktgerichtheid Goed kunnen samenwerken, creativiteit, overtuigingskracht en integriteit  Gedreven om een maatschappelijke verandering tot stand te brengen De afdeling Menzis is volop in beweging en wil dat de zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft. Daarom heeft Menzis een professionele, resultaatgerichte zorginkooporganisatie waarbij kwalitatief goede zorg tegen een scherpe prijs ingekocht wordt en besparingen op zorgkosten gerealiseerd worden voor onze verzekerden. Daar horen mensen bij die resultaatgericht zijn, met elkaar samenwerken en die durven te pionieren! Het cluster Zorg bestaat uit de afdelingen: Inkoop 1e lijn (ELZ), Inkoop medisch specialistische zorg (MSZ), Inkoop geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en Operationele Zorginkoop (TOZ), het Zorgkantoor (Wlz), de afdeling Governance Risk en Compliance (GRC Zorg) en de Staf. Daarnaast worden vanuit het cluster twee strategische programma’s geleid: Kwaliteit & Klantnavigatie en Sturen op Informatie. De afdeling GGZ is verantwoordelijk voor de zorginkoop van de geestelijke gezondheidszorg die bekostigd wordt vanuit de Zorgverzekeringswet. Dit betreft zowel de 1e lijns (GBGGZ) als de 2e lijns GGZ (SGGZ). Er worden afspraken gemaakt over zorgaanbod geleverd door o.a. eerstelijnspsychologen, vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten en GGZ-instellingen. Wat krijg je terug? We bieden je een leerzame stage in een professionele organisatie die gedreven is om een grote maatschappelijke bijdrage te leveren aan de gezondheid van Nederland. Je maakt deel uit van een team dat vernieuwende concepten ontwikkelt en maakt kennis met alle dimensies van vernieuwing. Je ontvangt een stagevergoeding van 275 euro per maand bij een werkweek van 34 uur. Meer weten? Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Kirsten van Steenbergen - Weijenburg, Productexpert, 06 5332 5342. Direct solliciteren? Maak dan gebruik van het online sollicitatieformulier.