10 vacature(s) bij VGZ

VGZ Gorinchem, Nederland
jan 16, 2017
Fulltime
Met jou aan het roer zorgt jouw team voor de uitvoer van alle incassoactiviteiten van Creditmanagement en groeien we verder naar een nog meer professionele afdeling. Jouw werk Als Teammanager Creditmanagement is het jouw werk ervoor te zorgen dat alle werkzaamheden rondom creditmanagement efficiënt en effectief worden uitgevoerd. Jij faciliteert, motiveert en coacht jouw teamleden, zodat zij op hun beurt zorgen voor correcte facturering, het uitvoeren van alle incassoactiviteiten en debiteurenbeheer. Het resultaat van jullie inspanningen? Wat voor vorderingen onze organisatie ook heeft uitstaan, ze worden tijdig en juist geïnd. Om dit alles in goede banen te leiden, zorg je allereerst voor het vertalen van het afdelingsbeleid naar de teamactiviteiten en de werkplannen voor jouw team. Je houdt in de gaten dat de doelstellingen tijdig gehaald worden en informeert belanghebbenden over de voortgang van werkzaamheden. Met jouw teamleden organiseer je een actieve dagstart en weekreview en werk je nauw samen met de andere teammanagers binnen jouw afdeling. Steeds kijk je waar het beter kan, qua financiële werkstromen, kwaliteit, stabiliteit, robuustheid, risk, compliance en managementinformatie. Vanuit een LEAN methodiek zorg je voor slimme verbetering van processen, waarbij je knelpunten oplost en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van creditmanagement implementeert. Ook lever je een bijdrage aan de beleidsvoorbereiding en operationele onderwerpen/projecten van de afdeling Creditmanagement.   Intussen ga je energiek aan de slag. Zo zorg je dat de juiste informatie aanwezig is om de klant uitleg te geven over de gang van zaken. Daarnaast heb je door je eigen expertise contact met bankorganisaties, incassobureau’s, gemeenten en collectiviteiten, waarin je aanstuurt op samenwerking en goede afspraken. Zo voer je bijvoorbeeld gesprekken over betalingsverkeer processen en innovatie van het betaaltransactie verkeer met onze klanten. Ook spreek je zelf inhoudelijk over klantgroepen met schuldenproblematiek met jouw stakeholders. Als een klant met een betalingsachterstand in verweer gaat tegen inning van het openstaande bedrag via de deurwaarder, dan draag jij er zorg voor dat er tijdig de juiste  input is voor de rechtsgang. Jij kunt inhoudelijk precies aangeven waarom wij als eisende partij in ons recht staan. Gelukkig werk je bij Coöperatie VGZ veel samen met jouw collega’s, team en andere bedrijfsonderdelen. Je maakt onderdeel uit van het Creditmanagement MT en je deelt kennis met onder andere het supportteam van creditmanagement. Je bent ook inhoudsverantwoordelijk voor gedeelde aandachtsgebieden van de verschillende creditmanagement teams. Zo werk je ook aan professionaliteit. Binnen jouw team is veel ruimte voor jouw vakkennis, talent en drive om resultaten te behalen. Jij maakt het team beter, het team maakt jou beter, samen zorgen jullie voor een beter en vlekkeloos creditmanagement. Bijzondere omstandigheid is dat de afdeling uiterlijk 2018 gaat verhuizen van Gorinchem naar Eindhoven, wij verwachten dat je graag met het werk mee “verhuist”.   Jouw ervaring Voor deze functie zijn we op zoek naar iemand met de volgende achtergrond: Minimaal een afgeronde hbo-opleiding zoals MER, Bedrijfskunde, Bedrijfseconomie of Financial Services Management; ervaring bij een (grotere) organisatie waarbij in grote volumes gefactureerd/geadministreerd wordt, is sterk gewenst; financieel administratieve en juridische kennis en bewezen vaardigheid om over dergelijke (credit control) processen mee te denken; je hebt succesvolle ervaring in het leiding geven aan professionals; je hebt meer dan gemiddelde interesse in creditmanagement onderwerpen, bancair betalingsverkeer èn gedreven om de nieuwste ontwikkelingen in jouw vakgebied eigen te maken. In jouw werk ben je in staat om meerdere processen tegelijk te overzien en om waar nodig de diepte van complexe vraagstukken in te gaan. Professionals aansturen gaat je goed af, jij durft verantwoordelijkheid te geven aan jouw mensen. Net als dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen werk, prioriteiten kunt stellen en niet snel van slag raakt bij incidenten. Daarbij ben je gedreven en continu op zoek naar verbetermogelijkheden met behulp van de Lean methodiek. Problemen zie je vroegtijdig aankomen, waardoor je er op tijd op in kunt springen. Tot slot begrijp je dat Coöperatie VGZ een maatschappelijke rol vervult, in een markt die aan verandering onderhevig is. Jij neemt die rol net zo serieus als wij en neemt deze mee in alles wat je doet.   Jouw toekomst Vanaf je eerste werkdag als Teammanager Creditmanagement bij Coöperatie VGZ, ben je een essentieel onderdeel van een team dat gericht werkt aan het beter organiseren van de zorg in Nederland. Wij geloven dat jouw toegevoegde waarde het grootst is als je met plezier naar je werk gaat. Als moderne, ambitieuze marktleider bieden we je veel inhoudelijke uitdaging en de ruimte om je te ontwikkelen in je vakgebied. Ook investeren we in mogelijkheden om slimmer te werken. Je hebt een contract voor een vast aantal uren per jaar, maar werkt flexibel en hebt een eigen verantwoordelijkheid bij het indelen van je werkuren. Daarnaast profiteren je eventuele gezinsleden net als jij van collectieve verzekeringen. Jouw toekomst? Die geef je zelf vorm, door jezelf te blijven ontwikkelen en door kansen proactief op te pakken, in een wereld die voortdurend verandert. Jouw sollicitatie Is het faciliteren, verbeteren en professionaliseren van creditmanagement en betalingsverkeer jouw werk? En stuur jij daarnaast graag een team aan? Solliciteer dan via onderstaande knop.
VGZ Eindhoven, Nederland
jan 16, 2017
Fulltime
Door het uitvoeren van audits lever je een belangrijke bijdrage aan het beheersen en verbeteren van zowel (veranderings)projecten als reguliere processen. Daarmee help je zinnige, betaalbare zorg in Nederland te realiseren, elke dag weer! Jouw werk De wereld van (IT-)mogelijkheden en de daaraan gerelateerde risico’s veranderen in hoog tempo. En dit is van invloed op de wereld waarin Coöperatie VGZ zich bevindt. Zo wordt data-analyse steeds belangrijker, net als de daarmee samenhangende processen en IT-componenten. Als Auditor heb jij dan ook een sterke focus op de risicobeheersingsvraagstukken bij deze ontwikkelingen. Het is jouw werk om audits uit te voeren op de aandachtsgebieden besturing, risicobeheersing, interne beheersing en verantwoording. Wat jij op een gemiddelde werkdag doet is eigenlijk niet te vertellen. Het ene moment audit je (veranderings)projecten, het andere moment reguliere processen. Naast financiële audits voer je ook IT-audits en operationele  audits uit. Je maakt data-analyses en beoordeelt risicoanalyses en beheersmaatregelen. Tot slot rapporteer je over de implementatie en de effectieve werking daarvan.    Wat je ook doet, je doet het in lijn met het Charter Internal Audit en je waarborgt de onafhankelijke uitoefening van de Internal Audit Functie (third-line of defense). Daarnaast ben je altijd op zoek naar mogelijkheden om jezelf en de organisatie te verbeteren. Zie je kansen of risico’s die van belang zijn? Dan ben je niet bang om deze gevraagd en ongevraagd onder de aandacht te brengen. Bij collega’s, maar ook bij directie en management.   Gelukkig doe je dit alles niet alleen, maar maak je onderdeel uit van een team binnen Internal Audit (IA). Jij maakt het team beter, het team maakt jou beter, samen zorgen jullie voor de juiste audits, op de juiste onderdelen. Jouw ervaring Voor deze functie zijn we op zoek naar een academisch geschoolde professional. Jij brengt het volgende met je mee: Een RA-titel en bij voorkeur ook een RE-titel (beide eventueel nog in opleiding). Kennis en kunde van financiële audits en affiniteit met IT-audits. Gedegen werkervaring binnen een interne auditfunctie of een accountantsorganisatie. Bij voorkeur kennis van het zorgverzekeringsstelsel en de zorgwereld. Leergierig en nieuwsgierig, dat zijn zeker woorden die jou omschrijven, net als spontaan en mensgericht. Je beschikt over goede communicatievaardigheden en kunt effectief schakelen op alle niveaus binnen en buiten de organisatie. Bovendien durf je anderen te confronteren en sta je stevig in je schoenen. Je begrijpt dat Coöperatie VGZ een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft, die doorwerkt in alles wat er binnen onze organisatie gebeurt. Dat schrikt je niet af, maar wakkert eerder je professionaliteit, vasthoudendheid en resultaatgerichtheid aan. Jouw toekomst Vanaf je eerste werkdag als auditor bij Coöperatie VGZ, ben je een essentieel onderdeel van een team dat gericht werkt aan het beter organiseren van de zorg in Nederland. Wij geloven dat jouw toegevoegde waarde het grootst is als je met plezier naar je werk gaat. Als moderne, ambitieuze marktleider bieden we je veel inhoudelijke uitdaging en de ruimte om je te ontwikkelen in je vakgebied. Ook investeren we in mogelijkheden om slimmer te werken. Je hebt een contract voor een vast aantal uren per jaar, maar werkt flexibel en hebt een eigen verantwoordelijkheid bij het indelen van je werkuren. Daarnaast profiteren je eventuele gezinsleden net als jij van collectieve verzekeringen. Jouw toekomst? Die geef je zelf vorm, door jezelf te blijven ontwikkelen en door kansen proactief op te pakken, in een wereld die voortdurend verandert. Jouw sollicitatie Is het beoordelen van (IT-)risico’s en de effectiviteit van beheersmaatregelen echt jouw werk? En ben jij daarnaast communicatief vaardig en durf je anderen te confronteren? Solliciteer dan via onderstaande knop.
VGZ Eindhoven, Nederland
jan 16, 2017
Fulltime
    Wil jij jouw audit en assurance ervaring in de zorg inzetten om richting te geven aan Horizontaal Toezicht en zelfonderzoeken door zorgaanbieders in Nederland? En daarmee bijdragen aan de betaalbaarheid van de zorg in Nederland?   Jouw werk Bij Coöperatie VGZ vragen we ons iedere dag weer af hoe we zorg zinnig en betaalbaar kunnen houden. Bij het bedrijfsonderdeel Beheer werken we daarom aan Horizontaal Toezicht en landelijke zelfonderzoeken: een effectiever systeem waarbij zorgaanbieders zélf controles uitvoeren en wij vooral de manier van het zelfonderzoek beoordelen. Dit vraagt in van alle partijen een investering in een nieuwe, heel andere manier van werken. Maar bij een goede uitvoering scheelt het veel werk, en daarmee beheerskosten. Bovendien creëren we zo nog meer kostenbewustzijn in de zorg.  Als Senior Specialist Controles is het jouw werk om richtinggevend te zijn in de landelijke zelfonderzoeken  en het landelijke project “Horizontaal Toezicht” vorm te geven. Jouw doel? Eén visie op Horizontaal Toezicht en één implementatiemodel, ontwikkeld samen met alle relevante partijen in het veld. Daar is conceptueel vermogen en lef voor nodig. Want hoe beter jij je werk doet, hoe minder mensen er straks nodig zijn   In een gemiddelde werkweek hou jij je onder andere bezig met het: creëren van draagvlak onder zorgaanbieders en hen klaarstomen voor zelfcontrole. opzetten, leiden en door ontwikkelen van landelijke zelfonderzoeken (MSZ, GGZ, etc.). verstevigen van de samenwerking met relevante partijen waaronder andere zorgverzekeraars, zorgaanbieders, toezichthouders (o.a. NZa, VWS), accountants, koepelorganisaties ziekenhuizen (NFU/NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). opzetten en verder doorontwikkelen van een risk-based reviewaanpak en standaard werkprogramma  ontwikkelen van een kwaliteitstoets op IT-audit, (eind)rapportages en dossiers van teamleden; vertalen van uitkomsten van het zelfonderzoek naar een landelijke foutentabel voor financiële verantwoordingen van alle zorgverzekeraars en de plafondafrekeningen met zorgaanbieders; aanhaken van relevante interne ketenpartners als Zorginkoop, Medisch Advies, Risk & Compliance, Finance en Declaratieservices; zorgen voor goede informatievoorziening binnen Beheer en Zorginkoop; opleveren van geconsolideerde financiële informatie, zoals kwartaalrapportages, risicoanalyses, foutentabellen, vereveningen en jaarrekeningen) coachen, motiveren en inspireren in landelijke samenwerkingsverbanden om steeds weer het beste uit mogelijkheden te halen. Jouw ervaring Voor deze nieuwe rol zijn we op zoek naar iemand die zaken van de grond krijgt en van papier in de praktijk weet te brengen. Daarnaast heb jij: een afgeronde WO-opleiding RA/RE/RO. minimaal 5 jaar werkervaring, waarvan een aantal jaar als Auditor in de zorg. Jij hebt bij een zorgverzekeraar, toezichthouder, zorgaanbieder, NZA gewerkt of in de accountancy. kennis van financiële en strategische processen binnen een grote financiële of zorginstelling. ervaring met projectleiderschap en met projectmatig werken; oog voor ontwikkelingen en de verschillende spelers binnen de zorg; kennis van relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en procedures; eerder onderzoeken uitgevoerd en onderzoeksmethoden ontwikkeld.  zoveel ervaring met MS Excel, MS Access en andere relevante applicaties, dat deze programma’s voor jou geen geheimen meer hebben. Jij bent gewend om organisatie-overstijgende projecten te draaien, sterker nog, je voelt je thuis op landelijk niveau. Jij kunt dan ook richting geven en kaders stellen als vertegenwoordiger van VGZ in landelijke projecten. Jouw ervaring op RA-niveau zet je niet in om dingen tot ver achter de komma te perfectioneren, maar om dingen voor elkaar te krijgen. Jij weet hoofd- en bijzaken te scheiden en verzandt niet in nodeloze details. Ondanks dat je veel verschillende stakeholders, op ver uiteenlopende niveaus hebt, weet je jouw verhaal af te stemmen op je toehoorder. Het speelveld waarin je opereert is veranderlijk, iets wat jou niet afschrikt, maar juist energie geeft. Net als het feit dat je jouw eigen bureau maar weinig ziet, omdat je zoveel om de tafel zit bij andere partijen.   Jouw toekomst Vanaf je eerste werkdag als Senior Specialist Controles bij Coöperatie VGZ, ben je onderdeel van een divers team dat werkt aan het zinnig en betaalbaar houden van de zorg in Nederland. Een spannende weg, die van je vraagt dat je niet alleen nieuwe oplossingen ziet, maar deze ook weet uit te voeren. Binnen jouw team is dan ook veel ruimte voor jouw vaardigheden, ondernemerschap en drive om resultaten te behalen. Jij maakt het team beter, het team maakt jou beter, samen maken jullie de zorg in Nederland beter. Wij geloven dat jouw toegevoegde waarde het grootst is als je met plezier naar je werk gaat. Als moderne, ambitieuze marktleider investeren we dan ook in jouw kracht, ontwikkeling en persoonlijke leiderschap. En in slimmer en flexibeler werken. Daarnaast reis je gratis met de trein en profiteren je eventuele gezinsleden net als jij van collectieve verzekeringen.  Jouw toekomst? Die geef je zelf vorm, door jezelf te blijven ontwikkelen, lef te tonen en verschil te maken, in een wereld die voortdurend verandert. Jouw sollicitatie Is het richting geven aan Horizontaal Toezicht en zelfcontroles door zorgaanbieders in Nederland echt jouw werk? En ben jij een geboren projectleider? Solliciteer dan via onderstaande knop.
VGZ Eindhoven, Nederland
jan 09, 2017
Parttime
Zoveel klanten, zoveel wensen. Gecombineerd met wet- en regelgeving die maar blijft veranderen. Hoe houd jij de administratieve declaratieprocessen en jouw team dan zo efficiënt mogelijk?   Jouw werk Als Teammanager Declaratieservice zorg jij dat jouw team, dat bestaat uit ongeveer 20 fte tot in de puntjes administratief verwerkt. Het is jouw werk om de visie en strategische doelen van Coöperatie VGZ te vertalen naar operationeel beleid, doelstellingen en een werkplan voor jouw team. Daar stopt jouw werk echter niet, jij zorgt er ook voor dat de administratieve processen en jouw teamleden blijven(d) verbeteren met behulp van de VGZ-werkwijze. Jouw missie? Het proces zo inrichten dat alle radertjes 'first time right' draaien, er steeds minder telefonisch klantcontact nodig is en de beheerskosten zo laag mogelijk zijn. Om dit voor elkaar te krijgen bouw jij bruggen en haak je de hele keten aan, waaronder de afdelingen Analyse en Support, Zorginkoop, Medisch Advies en Contractmanagement. Iedere dag zoek jij hoe en waar er waarde toegevoegd kan worden voor de klant : Jij hebt je antennes uitstaan in de markt en vertaalt relevante wet- en regelgeving en klantwensen –bijvoorbeeld als uit onderzoek blijkt dat klanten kortere doorlooptijden willen– naar de administratieve processen waar jouw team mee werkt. Dankzij jouw coördinatie worden alle werkzaamheden opgepakt en zijn er altijd voldoende mensen aanwezig om doorlooptijden en kwaliteit te garanderen. Een team kan pas echt goed koers houden als iedereen dezelfde kant op wil. Daarom geef jij niet alleen jouw team richting, maar coach en motiveer je jouw teamleden ook individueel. Met de juiste resultaat- & ontwikkelingsdoelstellingen en opleidingsplannen zorg jij voor de juiste deskundigheid en professionaliteit binnen jouw team, met de juiste resultaat- & ontwikkelingsdoelstellingen en opleidingsplannen. Tekort aan motivatie en drive om zelfstandig resultaat te boeken? Niet in jouw team! Jij geeft jouw collega’s eigen verantwoordelijkheid, waardoor ze het beste van zichzelf laten zien! Binnen jouw team van circa 20 Experts Declaratieservice is veel ruimte voor jouw vakkundigheid, talent en drive om resultaat te behalen. Jij maakt het team beter, het team maakt jou beter. Samen maken jullie het declaratieproces en daarmee de klantbeleving beter! Jouw ervaring Voor deze rol zijn we op zoek naar een ervaren leidinggevende, met strategisch inzicht. Daarnaast blijkt uit jouw cv dat je het volgende met je meebrengt: hbo-werk- en denkniveau. minimaal 3 jaar ervaring als leidinggevende van een operationele, administratieve afdeling. minimaal 2 jaar ervaring met sturen, coachen en motiveren van medewerkers.  ervaring met projectmatig werken en met het behalen van KPI’s  op basis van targets. Verbeteren zit jou in het bloed, net als dingen zo efficiënt mogelijk doen. Jij kunt je dan ook helemaal vinden in het feit dat Coöperatie VGZ werkt aan zinnige zorg in Nederland, waarbij verspilling wordt vermeden. Als leidinggevende heb je veel aandacht voor jouw medewerkers waarbij je ook kritisch bent op houding en gedrag. Zo prikkel je jouw mensen om zelf verantwoordelijkheid te nemen en zet jij de juiste mensen, op de juiste plek. Je bent niet bang voor verandering of vernieuwing, en durft knopen door te hakken om resultaat te behalen. Daarbij zorg je er altijd voor dat je het totaalplaatje niet uit het oog verliest. Jouw toekomst Vanaf je eerste werkdag als Teammanager Declaratieservice bij Coöperatie VGZ, ben je onderdeel van een divers team dat werkt aan het zinnig en betaalbaar houden van de zorg in Nederland. Een spannende weg, die van je vraagt dat je niet alleen nieuwe oplossingen ziet, maar deze ook weet uit te voeren. Wij geloven dat jouw toegevoegde waarde het grootst is als je met plezier naar je werk gaat. Als moderne, ambitieuze marktleider investeren we dan ook in jouw kracht, ontwikkeling en persoonlijke leiderschap. En in slimmer en flexibeler werken. Daarnaast reis je gratis met de trein en profiteren je eventuele gezinsleden net als jij van collectieve verzekeringen. Jouw toekomst? Die geef je zelf vorm, door jezelf te blijven ontwikkelen, lef te tonen en verschil te maken, in een wereld die voortdurend verandert.  Jouw sollicitatie Is het verbeteren van administratieve declaratieprocessen echt jouw werk? En ben jij een geboren coach, die een team van professionals als vanzelf laat excelleren? Solliciteer dan voor vrijdag 13 januari 2017 via onderstaande knop.
VGZ Arnhem, Nederland
jan 09, 2017
Fulltime
Een label in de markt zetten vergt een strategische blik en langetermijnvisie. Hoe stuur jij dan toch op het laatste moment nog bij als het resultaat van een campagne daarom vraagt? Jouw werk Als Marketeer werk jij aan de beleving van ons merk Bewuzt in de markt. Jouw werk kent een specifieke dynamiek met een piek aan het einde van het jaar, het zogenaamde ‘Zorgseizoen’. Al jouw werkzaamheden zijn zo ingericht dat je door het jaar heen onze klanten perfect aanvoelt  zodat ze aan het einde van het jaar blijven. Daarnaast spreek je vanuit inzichten de juiste nieuwe doelgroepen aan voor de overstap naar Bewuzt tegen het einde van ieder kalenderjaar.   Om voor de juiste de opbouw naar dit momentum te zorgen, bepaal jij voor het hele jaar welke on- en offline kanalen en campagnes er worden ingezet. Blijkt echter op het moment suprême (of elders in het jaar) uit de campagneresultaten dat er bijgeschaafd moet worden? Dan bedenk je razendsnel plan B en breng je dat in de praktijk.   Daarnaast hou jij je, net als jouw collega-Marketeers, bezig met een of meerdere merkoverstijgende projecten, zoals ‘de klantreis’ of ‘mobile apps’. Zo’n project pak je vanuit jouw expertrol op voor alle merken, op een dusdanige manier dat ieder label hier alleen nog zijn eigen uitstraling aan toe hoeft te voegen. Jij vertaalt doelstellingen op het gebied van verkoop, retentie, merk, propositie, portfolio en klantcontact naar een effectief multichannel marktbewerkingsplan voor het hele jaar. Jij snapt welke informatie een potentiële Bewuzt-klant nodig heeft. Jij zorgt dat ook dat Bewuzt aanwezig is op de (online) kanalen waar jouw doelgroep aanwezig is. Met de juiste boodschap, op het juiste moment en met de juiste middelenmix. Vanuit jouw online marketingervaring bedenk je samen met ICT welke inrichting en uitstraling Bewuzt online moet krijgen. Prioriteiten, KPI’s en SLA’s; jij draait er je hand niet voor om. Je coördineert de inspanningen van teamleden en collega’s en verzorgt heldere briefings voor interne en externe partijen, waaronder Klantcontact & Operatie, Datacare en Marketingservices. Er gaat geen uiting de deur uit, zonder dat deze langs jou is geweest. Jij waakt met verve over de inhoudelijke kwaliteit, correctheid en meetbaarheid van jouw campagnes. De resultaten van communicatie en campagnes analyseer, evalueer en rapporteer je fact-based op een korte en bondige manier.Eventuele knelpunten los je op en je stuurt het plan van aanpak bij wanneer dat nodig is.  Zijn er nieuwe trends en ontwikkelingen in de markt? Of biedt Business Intelligence bruikbaar inzicht in klantgedrag? Jij neemt het mee in jouw werk, om klanten van een nog beter resultaat te voorzien.  Uiteraard doe je dit alles niet alleen. Samen met collega’s van Marketingservices en Propositiemanagement vorm jij een multidisciplinair team. Binnen dit team is veel ruimte voor jouw vakkennis, talent en drive om resultaten te behalen. Jij maakt het team beter, het team maakt jou beter. Samen zorgen jullie voor succesvolle marketingcampagnes, met waardevolle resultaten.   Jouw ervaring Voor deze functie zijn we op zoek naar een ondernemende, resultaatgerichte collega die zich thuis voelt bij de jongere doelgroep van ons internetlabel Bewuzt.  Jij brengt het volgende met je mee: hbo-werk- en denkniveau. een Nima B diploma. 3 - 5 jaar werkervaring. kennis van de (zorg)verzekeringsbranche. ervaring met jaarronde communicatie om verzekerden te werven en te behouden. kennis van multichannelmanagement en klantinteractie. stevige ervaring met online marketing en deelname aan projecten. het talent om een goede relatie te onderhouden met (interne) klanten. ervaring met het aansturen van externe bureaus.   De ambitie die jij uitstraalt, in combinatie met de energie die jij inbrengt, brengt ook jouw collega’s in beweging. Tel daarbij op dat je over een flinke dosis doorzettingsvermogen beschikt en wel tegen een beetje weerstand kan. Planning in prioriteiten zijn bij jou in goede handen, jij maakt af waar je aan begint. Bovendien hou je van vernieuwen en ben je niet bang om aan te kaarten wat er beter kan. En vervolgens neem je graag het initiatief om een verbetering ook echt van de grond te krijgen. Je begrijpt dat Coöperatie VGZ een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft en daarom zet je bij alles wat je doet de klant centraal. Een goede klantervaring levert immers uiteindelijk het beste resultaat op.   Jouw toekomst Vanaf je eerste werkdag als Marketeer bij Coöperatie VGZ, ben je onderdeel van een divers team dat werkt aan het zinnig en betaalbaar houden van de zorg in Nederland. Een spannende weg, die van je vraagt dat je niet alleen nieuwe oplossingen ziet, maar deze ook weet uit te voeren. Wij geloven dat jouw toegevoegde waarde het grootst is als je met plezier naar je werk gaat. Als moderne, ambitieuze marktleider investeren we dan ook in jouw kracht, ontwikkeling en persoonlijke leiderschap. En in slimmer en flexibeler werken. Daarnaast reis je gratis met de trein en profiteren je eventuele gezinsleden net als jij van collectieve verzekeringen. Jouw toekomst? Die geef je zelf vorm, door jezelf te blijven ontwikkelen, lef te tonen en verschil te maken, in een wereld die voortdurend verandert.    Jouw sollicitatie Is het ontwikkelen en tot uitvoering brengen van een marktbewerkingsplan en kanaalstrategie voor ons merk Bewuzt echt jouw werk? Solliciteer dan via onderstaande knop.
VGZ Arnhem, Nederland
jan 09, 2017
Fulltime
Jouw afdeling koopt niet de zorg voor onze verzekerden in. Hoe zorg jij er dan toch voor dat Zinnige Zorg goed wordt verankerd in het inkoopbeleid en de uitvoering daarvan? Jouw werk Coöperatie VGZ investeert veel in Zinnige Zorg: kwalitatief betere zorg tegen lagere kosten. Wij doen dit door samen met zorgaanbieders verspilling en overbehandeling tegen te gaan. Als Afdelingsmanager Beleid Zorg is het jouw werk om Zinnige Zorg succesvol te verankeren in het zorginkoopbeleid. Niet zomaar een opdracht, want de financiële omvang van jouw beleid bedraagt ongeveer 10 miljard euro. Jouw afdeling voert de regie voor het overkoepelende beleid van een aantal aandachtsgebieden, zoals eerstelijnszorg of medisch specialistische zorg. Samen met jouw mensen bepaal jij wat er gebeurt met nieuwe financieringsvormen, ketensamenwerking, zorgpaden, politieke keuzes en hoe er op een verantwoorde manier bespaard kan worden. En samen met Zorginkoop definieer jij de ingrediënten voor de verschillende inkoopplannen, waarmee zij succesvol zorgaanbieders kunnen contracteren. Je hebt zowel intern als extern heel veel stakeholders, zoals zorgaanbieders, brancheorganisaties, de politiek, patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars, ZN, NZa, Ministerie VWS, koepelorganisaties, Zorginkoop, Medisch Advies, Controles, Finance, Marketing, Klantadvies en de Raad van Bestuur. Jij bent de verbindende factor en hebt een luisterend oor. Tegelijkertijd zorg jij er altijd voor dat je jouw doel bereikt. Jij weet dan ook precies wanneer je moet samenwerken en wanneer je de strijd moet aangaan. En wanneer je heilige huisjes om kunt schoppen en wanneer je ze beter kunt laten staan. Jij houdt je bezig met het: vertalen van de strategie van Coöperatie VGZ naar het tactisch en operationeel zorginkoopbeleid voor drie tot vijf jaar. Hier houdt jouw werk niet op. Ook de implementatie, het monitoren en bijstellen van het beleid ligt op jouw bord. onderbouwen van jouw keuzes met heldere analyses en cijfermatige bewijsvoering. waarborgen van samenhang en consistentie van het beleid op de inhoud, over alle zorgsoorten heen. verzamelen, in kaart brengen, meten en analyseren van de (ontwikkeling van de) klant bij zorgconsumptie (CQi/Proms/Rating en Review). voorbereiden van activiteiten waarmee wij onze maatschappelijke rol en visie extern kunnen uitdragen. adviseren over polisontwikkeling, zodat het zorg(inkoop)beleid ook bij commercie goed landt en de wensen van commercie goed landen bij de zorgdivisie. En ook met andere relevante afdelingen zoek je optimaal afstemming en samenwerking op. adviseren van de Raad van Bestuur en de directie over het zorgbeleid van Coöperatie VGZ en het leveren van input voor de zorgstrategie. Binnen jouw team van circa 15 professionals is veel ruimte voor jouw vakkundigheid, talent en drive om resultaat te behalen. Bij alles wat jullie doen houden jullie de klantwens, verantwoorde zorg en onderscheidende zorgproducten in gedachten. Jij maakt het team beter, het team maakt jou beter. Samen zorgen jullie ervoor dat onze verzekerden krijgen waar ze recht op hebben: goede én betaalbare zorg!   Jouw ervaring Voor deze rol zijn we op zoek naar een stevige strijdlustige persoonlijkheid, die het Zinnige Zorgpotentieel herkent in verschillende zorgdossiers. Op jouw cv staat het volgende: een wo-opleiding, bijvoorbeeld in de richting van Gezondheidsmanagement, Bedrijfseconomie, Bestuurskunde, Bedrijfskunde, of Gezondheidswetenschappen. vanaf 5 tot 10 jaar werkervaring, waarvan tenminste 5 jaar in een werkveld rondom zorg. circa 5 jaar leidinggevende ervaring aan professionals. brede kennis van het zorgveld, zowel op beleidsgebied als op kwaliteitsaspecten van de zorg. een scherpe analytische blik en ervaring met het opstellen van cijfermatige analyses. Daarnaast ben jij een strateeg met een getting things done mentaliteit. Jij bent gericht op het doen van de goede dingen, in plaats van het goed doen van de dingen. Je hebt een sterk ontwikkeld empathisch en samenbindend vermogen, in combinatie met stevige inhoudelijke kennis. Jij weet hoe je stevig op de inhoud, maar zacht op de relatie moet zijn. Daarmee bouw je zowel inhoudelijke als relationele bruggen en realiseer je tastbare resultaten. Tot slot snap jij als geen ander dat Coöperatie VGZ een maatschappelijke rol vervult. Deze rol neem jij net zo serieus als wij. Je hebt dan ook aandacht voor de ontwikkeling van jouw mensen en zorgt dat zij over de juiste kennis beschikken om het einddoel te halen. Jouw toekomst Vanaf je eerste werkdag als Afdelingsmanager Beleid Zorg bij Coöperatie VGZ, ben je onderdeel van een divers team dat werkt aan het zinnig en betaalbaar houden van de zorg in Nederland. Een spannende weg, die van je vraagt dat je niet alleen nieuwe oplossingen ziet, maar deze ook weet uit te voeren. Wij geloven dat jouw toegevoegde waarde het grootst is als je met plezier naar je werk gaat. Als moderne, ambitieuze marktleider investeren we dan ook in jouw kracht, ontwikkeling en persoonlijke leiderschap. En in slimmer en flexibeler werken. Daarnaast reis je gratis met de trein en profiteren je eventuele gezinsleden net als jij van collectieve verzekeringen. Jouw toekomst? Die geef je zelf vorm, door jezelf te blijven ontwikkelen, lef te tonen en verschil te maken, in een wereld die voortdurend verandert.  Jouw sollicitatie Is het ontwikkelen en implementeren van zorginkoopbeleid echt jouw werk? En snap jij als geen ander wat wij bedoelen met Zinnige Zorg? Solliciteer dan via onderstaande knop.
VGZ Heerlen, Nederland
jan 09, 2017
Parttime
Vanuit onze locatie Heerlen werk jij aan de klantervaring van morgen! Je haalt verspillingen uit klantcontactprocessen en zet deze om naar verbeteringen. Jouw werk Als Procesconsultant Klantcontact zorg jij ervoor dat onze klantcontactmedewerkers in Heerlen hun werk efficiënter kunnen uitvoeren, zodat onze klanten beter worden geholpen. Het is jouw werk om klantcontactprocessen doorlopend te analyseren en verbeteringen te identificeren en realiseren.  Vanuit de VGZ-werkwijze (LEAN-methode) help je de klantcontactteams dan ook iedere dag om te verbeteren. Je helpt het team bij het stellen van meetbare doelen. Door middel van heldere analyses en presentaties geef je inzicht in welke processen verbeterd kunnen worden. In samenwerking met de teammanager, coach en het team ben je zo continu bezig om de klantcontact processen te verbeteren. De ideeën die je hebt, presenteer je overtuigend en waar nodig onderhandel je stevig. Zo zorg je ervoor dat verbeteringen waar alle klanten baat bij hebben verder worden doorgevoerd. Dit alles doe je natuurlijk niet alleen, samen met de teammanager en met je  team van  procesconsultants zorg je voor een verbetercultuur binnen de afdeling klantcontacten. In dit team is veel ruimte voor jouw vakkundigheid, visie en drive om resultaten te behalen. Op deze positie rouleer je over de teams van Klantcontact op jouw locatie. Samen zorgen jullie elke dag voor beter klantcontact!  Jouw ervaring We zijn op zoek naar een assertieve, overtuigende collega, waarvan het verbeteren van processen en systemen de tweede natuur is. Bovendien breng jij het volgende met je mee: Hbo- werk- en -denkniveau; Minimaal 2 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie cq in het begeleiden van LEAN implementaties; Uitgebreide kennis van werkprocessen binnen Klantcontactcenters; Een goed ontwikkeld cijfermatig en analytisch vermogen Ervaring in het werken met en rapporteren van KPI’s. MS skills  Jij bent een enorme perfectionist en verbeteren gaat je nooit snel genoeg. Je stelt continu de vraag waarom, je bent enorm eager en onvermoeibaar in het aandragen van verbeteringen. Je kunt het echter ook accepteren wanneer een verbetering niet wordt doorgevoerd en laat dit jouw enthousiasme niet ontnemen. Je werkt systematisch en doelgericht. Je kan goed focus aanbrengen en weet hierin hoofd van bijzaken te scheiden. Achter dingen aan (blijven) jagen is voor jou dan geen probleem. Gelukkig weet je dankzij jouw overtuigend vermogen anderen mee te nemen in jouw verhaal. Omgaan met tegengestelde belangen is voor jou geen probleem en je kunt  snel schakelen. Het feit dat Coöperatie VGZ opereert in een markt die aan politieke en publieke invloeden onderhevig is, brengt jou dan ook niet van jouw stuk. Jouw toekomst  Vanaf je eerste werkdag als Procesconsultant bij VGZ, ben je een essentieel onderdeel van een team dat gericht werkt aan het beter organiseren van de zorg in Nederland. Wij geloven dat jouw toegevoegde waarde het grootst is als je met plezier naar je werk gaat. Als moderne, ambitieuze marktleider bieden we je veel inhoudelijke uitdaging en de ruimte om je te ontwikkelen in je vakgebied. Ook investeren we in mogelijkheden om slimmer te werken. Je hebt een contract voor een vast aantal uren per jaar, maar werkt flexibel en hebt een eigen verantwoordelijkheid bij het indelen van je werkuren. Daarnaast reis je bijvoorbeeld gratis met de trein naar je werk en profiteren je eventuele gezinsleden net als jij van collectieve verzekeringen. Jouw toekomst? Die geef je zelf vorm, door jezelf te blijven ontwikkelen en door kansen proactief op te pakken, in een wereld die voortdurend verandert. Jouw sollicitatie Is het verbeteren van processen en systemen rondom klantcontact echt jouw werk? Solliciteer dan via onderstaande knop voor donderdag 12 januari 2017.
VGZ Eindhoven, Nederland
jan 09, 2017
Fulltime
Dankzij jouw scherpe analytische vermogen en je kennis van de processen en de interne klant, weet jij verschil te maken in de kwaliteit van onze declaratieservice. Zo zorg jij er mede voor dat de declaraties van onze 4,2 miljoen verzekerden goed en tijdig verwerkt worden.   Jouw werk Als Specialist Processupport is het jouw werk om ervoor te zorgen dat onze declaratieprocessen tiptop in orde zijn. Daarmee draag je in belangrijke mate bij aan het tijdig en juist verwerken van de declaraties van onze 4,2 miljoen verzekerden. Jij bent constant in beweging om relevante interne veranderingen en op basis van nieuwe wet- en regelgeving in alle declaratieprocessen te integreren. Daarbij probeer je zoveel mogelijk om handmatige verwerkingen en correcties te voorkomen. Declaraties moeten immers zoveel mogelijk 'first time right' afgehandeld worden. Jij zorgt dan ook dat je de juiste verdiepingsvragen stelt en weet wat de interne klant aan informatie wil, om de juiste cijfers op te leveren. Met een kritische blik kijk je naar onze processen en bewaak je het totaaloverzicht en de structuur van grote hoeveelheden data. Je onderzoekt waarom de afhandeltijd van automatische verwerkingen verschilt en denkt mee over  analyses en kwaliteitscontroles op (handmatige) mutaties. Zijn er procesverbeteringen mogelijk, dan adviseer je het (afdelings-)management en onderneem je actie. Jij zorgt ervoor dat de verwerkingsprocessen messcherp zijn en vergroot zo de voorspelbaarheid en kwaliteit van de declaratieverwerking. Intern weet je als geen ander je weg te vinden binnen de keten. Want niet alleen de verwerkingsprocessen van de declaraties moeten volledig in orde zijn; ook de ketensamenwerking is onontbeerlijk voor “first time right”. Waar nodig oefen jij bij verschillende (keten verantwoordelijke) partijen gezonde druk uit om zaken te verbeteren in het belang van onze verzekerden. Hiertoe neem je met regelmaat deel aan projecten en heb je veel contact met collega's van andere afdelingen, zoals Zorginkoop, Document Management, Datacare maar ook externe leveranciers zoals bijvoorbeeld Oracle. Gelukkig doe je dit alles niet alleen, maar maak je onderdeel uit van het team Kwaliteit, fraude en Team Analyse & Support van onze Declaratieservice. Binnen jouw team speel jij een cruciale rol vanuit jouw vakkundigheid, talent en drive om resultaten te boeken. Jij maakt het team beter, het team maakt jou beter, zorgen jullie voor optimale declaratieprocessen, op zowel kwaliteit, capaciteit, als fraude.   Jouw ervaring Voor deze veelzijdige functie zijn we op zoek naar een leergierige persoon die het volgende in huis heeft:   een afgeronde hbo-opleiding, bijvoorbeeld Management, Economie & Recht, Informatiemanagement, Bedrijfseconomie, Projectmanagement of Bedrijfskunde; bij voorkeur aanvullende opleiding gedaan in procesanalyse en/of LEAN; 3 tot 6 jaar werkervaring, bij voorkeur bij een zorgverzekeraar; het declaratieproces kent voor jou geen geheimen en je bent thuis in de bijbehorende back- en midoffice processen; ervaring met projectmatig werken en kwaliteitsmanagement en procesmanagement; cijfermatig inzicht en professionele Excelkennis; een sterk analytisch vermogen, in combinatie met goede communicatieve vaardigheden. Jij bent niet iemand die stilletjes afwacht, maar neemt graag het voortouw om zaken aan te pakken en te verbeteren. Heb je de benodigde kennis niet om een goed oordeel te vellen? Dan maak je je die razendsnel eigen. Je gaat graag grondig te werk en hebt oog voor detail. Tegelijkertijd heb je de grote lijnen helder op je netvlies en weet je jouw werk goed te plannen en organiseren. Je beschikt daarnaast over een flinke dosis overtuigingskracht en weet jouw boodschap op verschillende niveaus over te brengen. Toch sta je open voor de inbreng van anderen, waardoor je een goede, maar kritische sparringpartner voor je collega's bent. Loopt het anders dan verwacht? Dan zit je niet bij de pakken neer, maar wend je jouw creativiteit aan om een nieuwe weg te vinden. Het feit dat Coöperatie VGZ zich bevindt in een beweeglijke markt én een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft, brengt je niet van je stuk. In tegendeel, dat biedt je alleen maar meer afwisseling en uitdaging.   Jouw toekomst Vanaf je eerste werkdag als Specialist processupport Declaratieservice bij Coöperatie VGZ, ben je een essentieel onderdeel van een team dat gericht werkt aan het beter organiseren van de zorg in Nederland. Wij geloven dat jouw toegevoegde waarde het grootst is als je met plezier naar je werk gaat. Als moderne, ambitieuze marktleider bieden we je veel inhoudelijke uitdaging en de ruimte om je te ontwikkelen in je vakgebied. Ook investeren we in mogelijkheden om slimmer te werken. Je hebt een contract voor een vast aantal uren per jaar, maar werkt flexibel en hebt een eigen verantwoordelijkheid bij het indelen van je werkuren. Daarnaast reis je bijvoorbeeld gratis met de trein naar je werk en profiteren je eventuele gezinsleden net als jij van collectieve verzekeringen. Jouw toekomst? Die geef je zelf vorm, door jezelf te blijven ontwikkelen en door kansen proactief op te pakken, in een wereld die voortdurend verandert.   Jouw sollicitatie Is het kritisch analyseren en verbeteren van onze declaratieprocessen echt jouw werk? En weet jij jouw boodschap over te brengen aan anderen? Solliciteer dan uiterlijk 14 januari via onderstaande knop.
VGZ Eindhoven, Nederland
dec 22, 2016
Fulltime
Uit grote hoeveelheden data destilleer jij de juiste informatie en geef je inzicht in de aard van klantcontacten. Met jouw analyses stel je één van de grootste Klantcontactcenters van Nederland in staat zo goed mogelijk te presteren. Jouw werk Als Klantcontactcenter Analist zie jij niet alleen wat klanten zeggen, maar vertaal je dit ook naar heldere analyses en rapportages. Daarmee geef je richting aan ons callcenter met zo'n 600 medewerkers in Heerlen, Eindhoven, Gorinchem en Arnhem. Hiertoe onderhoudt je een solide rapportagestructuur, die je in samenwerking met directe collega’s en collega’s van andere afdelingen uitbouwt en doorontwikkelt. Je duikt in de beschikbare (big) data, legt verbanden en verwerkt jouw conclusies tot bruikbare informatie. Met name de inhoud van klantcontacten is iets waar jij aandacht aan besteedt, omdat dit belangrijke gegevens oplevert over hoe we onze klanten steeds beter kunnen bedienen. Dit doe je niet in je eentje, van achter je bureau, maar in nauwe samenwerking met de afdeling Klant & Kwaliteit. Ook neem je deel aan verschillende werkgroepen buiten de afdeling en help je collega’s met gedegen analyses en het inzichtelijk maken van de impact van veranderingen die zij willen doorvoeren. Daarnaast onderzoek je ook de prestaties van de verschillende teams, afdelingen en medewerkers van de Klantenservice op efficiëntie en effectiviteit. Periodiek en ad hoc lever je rapportages en analyses aan het management, de traffic manager en de medewerkers planning en traffic. Jij adviseert over te maken productieafspraken met externe partijen en benodigde bezetting en de efficiëntie daarvan. Je stelt KPI’s en SLA’s op, waarbij je eventuele knelpunten op voorhand al ondervangt. Uiteraard doe je dit alles niet alleen, maar maak je deel uit van een team van acht personen en een manager. Binnen dit team speel jij een cruciale rol vanuit jouw vakkennis, talent en drive om resultaten te boeken. Jij maakt het team beter, het team maakt jou beter, samen maken jullie onze klantenservice beter. Jouw ervaring Voor deze functie zoeken we een stressbestendige callcenter analist, met de volgende achtergrond: een hbo-opleiding in de richting van (Technische)Bedrijfskunde, Bedrijfseconomie, Business Intelligence of Communicatie; ruim twee jaar werkervaring in een soortgelijke functie, binnen een klantcontactenomgeving; ervaring met het optimaliseren en ontwikkelen van processen, procedures en systemen op het gebied van rapporteren; vergevorderde kennis van Excel, inclusief macro's en Visual basics en Access; ervaring met VERINT (WFM applicatie – scorecard, QM en speech), CIC (telefooncentrale) en bij voorkeur ook kennis van KBA klantbeeldapplicatie is een pré; ervaring met SQL, COPC, big data en tekstanalysetools is een pré. Qua persoon ben je flexibel en kun je goed omgaan met veranderingen in je werkomgeving. Voor jou is het feit dat wij ons als zorgverzekeraar in een markt bevinden die in beweging is dan ook geen belemmering, maar juist een extra uitdaging. Je werkt zelfstandig, maar kunt ook prima uit de voeten in teamverband. Daarbij helpt het dat je goed weet hoe je jouw boodschap over het voetlicht moet krijgen. Jouw uitstekende inzicht in cijfers en het vermogen om raakvlakken en verbanden te zien, weet je te vertalen naar informatie waar anderen mee verder kunnen. Kort, bondig, eenvoudig en begrijpelijk, dat is hoe jij een overall beeld graag presenteert. Doelen stellen en prioriteiten bepalen gaan je uitstekend af en je hebt graag een eigen verantwoordelijkheid. Jij zorgt er voor dat je de juiste mensen om je heen hebt om tot goede resultaten te komen en jouw werk is dan ook tot in detail van goede kwaliteit. Dit organisatietalent, in combinatie met je tomeloze energie en uithoudingsvermogen, maakt dat je niet snel in de stress schiet. Jouw toekomst Vanaf je eerste werkdag als Klantcontactcenter Analist  bij Coöperatie VGZ, ben je een essentieel onderdeel van een team dat gericht werkt aan het beter organiseren van de zorg in Nederland. Wij geloven dat jouw toegevoegde waarde het grootst is als je met plezier naar je werk gaat. Als moderne, ambitieuze marktleider bieden we je veel inhoudelijke uitdaging en de ruimte om je te ontwikkelen in je vakgebied. Ook investeren we in mogelijkheden om slimmer te werken. Je hebt een contract voor een vast aantal uren per jaar, maar werkt flexibel en hebt een eigen verantwoordelijkheid bij het indelen van je werkuren. Daarnaast reis je bijvoorbeeld gratis met de trein en profiteren je eventuele gezinsleden net als jij van collectieve verzekeringen. Jouw toekomst? Die geef je zelf vorm, door jezelf te blijven ontwikkelen en door kansen proactief op te pakken, in een wereld die voortdurend verandert. Jouw sollicitatie Is het optimaal laten presteren van ons klantcontactcenter en de klantenservice teams echt jouw werk? Solliciteer dan via onderstaande knop.
VGZ Eindhoven, Nederland
dec 22, 2016
Fulltime
Als betrouwbare mentor en coach ondersteun, prikkel, verbeter en ontwikkel je onze Klantadviseurs. Jij maakt hen nog beter dan ze al zijn in het voeren van ideale klantengesprekken!   Jouw werk Een belangrijk onderdeel van onze klantcontactstrategie is het luisteren naar klanten. Ieder contact met onze klanten geeft ons immers inzicht in wat er goed gaat, maar ook wat er beter kan. Deze signalen geven input voor verbeteringen die samen met andere bedrijfsonderdelen wordt doorgevoerd. Als Coach Klantcontact help je de organisatie te leren van klantsignalen en draag je rechtstreeks bij aan het verbeteren van de ideale klantbeleving. Hierbij staat de ontwikkeling van de Klantadviseur centraal. Daarnaast geef je input voor verbeteringen die samen met andere bedrijfsonderdelen worden geanalyseerd en doorgevoerd. Het is jouw missie om de Klantadviseurs te helpen bij zijn of haar ontwikkeling en te coachen bij klantgesprekken, zodat zij volledige aandacht hebben voor de klant en het gesprek. Hiertoe maak je een coaching plan, waardoor je samen met de teammanager doelgericht de gesprekken van de klantadviseurs  kunt verbeteren. Klantadviseurs coach je op kennis, gespreksvaardigheid maar vooral ook op gedrag. Feedback  geven doe je op een dusdanige manier dat Klantadviseurs zich veilig bij je voelen. Ze weten dat het jouw taak is om hen nog beter te maken dan ze al zijn. Jij leert hen dan ook zelf oplossingen te bedenken en stimuleert hen met zoveel energie dat ze met plezier de gesprekken verbeteren. Jij zorgt voor een veilige leercultuur, met een gezonde verbetermentaliteit! Intussen handel je zelf – naar eigen inzicht en niet ingeroosterd, ook klantcontacten af. Zo blijf je  inhoudelijk op de hoogte. Daarnaast hou jij je bezig met kwaliteitsmetingen en het geven van trainingen, waarmee je het beste uit je collega’s naar boven haalt. Op zowel individueel als teamniveau herken je verbetermogelijkheden in klantcontact en je gaat hier systematisch en doelgericht mee aan de slag. Dat betekent inzoomen en uitzoomen en je doelen voor de korte en lange termijn uitzetten. Uiteraard doe je dit alles niet alleen, maar maak je onderdeel uit van een team van ongeveer 22 coaches, verdeeld over 3 locaties. Als coach ben je voor een bepaalde periode toegewezen aan een team, waar je  dedicated voor werkt.  Je rapporteert aan de teammanager Coaching & Monitoring. Binnen dit team is veel ruimte voor jouw vakkennis, talent en drive om resultaten te behalen. Jij maakt het team beter, het team maakt jou beter. Samen dragen jullie bij aan een professionele, kundige Klantenservice die verzekerden met waardevol klantcontact snel en efficiënt verder helpt.   Jouw ervaring Voor de fulltime functie van Coach Klantcontact zoeken we een mensen-mens, die bovendien klantbeleving als geen ander snapt. Daarnaast heb jij: hbo-werk- en -denkniveau, aangevuld met relevante coachingsopleiding(en); sterk ontwikkelde didactische en coaching vaardigheden. een grote passie voor het vak coaching en ervaring met het verzorgen van trainingen bij bedrijven, bijvoorbeeld als communicatie- of gedragstrainer; minimaal 2 tot 10 jaar werkervaring, het liefst in een callcenter, gericht op coaching van medewerkers in kennis én gedrag; de vereiste WFT -opleiding die geldt voor medewerkers die adviseren over financiële producten is een pre; Als zorgverzekeraar hebben wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid en willen we ons blijven verbeteren. Jij deelt die passie met ons en hebt een visie op goede klantenservice, training en ontwikkeling die je met enthousiasme over weet te brengen. Sensitief als je bent, weet je ook wanneer je het podium moet pakken en wanneer juist niet. Met jouw tomeloze energie, coachingskennis en scherpe oog voor wat mensen bezighoudt, ben jij in staat om een leuke en unieke leerervaring te bieden. Je doorziet groepsdynamica en geeft daar sturing aan, waardoor je professionals motiveert om zichzelf te verbeteren. Daarbij ben jij graag faciliterend, sta je in dienst van je collega’s en pas je jouw coaching stijl aan aan degene die je begeleidt.   Jouw toekomst Vanaf je eerste werkdag als Coach Klantcontact bij Coöperatie VGZ, ben je een essentieel onderdeel van een team dat gericht werkt aan het beter organiseren van de zorg in Nederland. Wij geloven dat jouw toegevoegde waarde het grootst is als je met plezier naar je werk gaat. Als moderne, ambitieuze marktleider bieden we je veel inhoudelijke uitdaging en de ruimte om je te ontwikkelen in je vakgebied. Ook investeren we in mogelijkheden om slimmer te werken. Je hebt een contract voor een vast aantal uren per jaar, maar werkt flexibel en hebt een eigen verantwoordelijkheid bij het indelen van je werkuren. Daarnaast profiteren je eventuele gezinsleden net als jij van collectieve verzekeringen. Jouw toekomst? Die geef je zelf vorm, door jezelf te blijven ontwikkelen en door kansen proactief op te pakken, in een wereld die voortdurend verandert.   Jouw sollicitatie Is het coachen van onze Klantadviseurs bij het voeren van het ideale klantengesprek echt jouw werk? En weet jij het beste uit mensen te halen? Solliciteer dan via onderstaande knop.