De leukste banen slechts enkele klikken van u verwijderd!

Kandidaten

Plaats nu online je cv en wordt gevonden door duizenden werkgevers.
Bent u die kandidaat die wij zoeken?

Plaats mijn CV

Werkgevers

Onbeperkt Vacatures Plaatsen op VacaturebankNu gedurende 365 dagen?
Meld je bedrijf direct aan en begin met het plaatsen van vacatures.

Plaats Vacature

Nieuwste Vacatures

VGZ Gorinchem, Nederland
jan 16, 2017
Fulltime
Met jou aan het roer zorgt jouw team voor de uitvoer van alle incassoactiviteiten van Creditmanagement en groeien we verder naar een nog meer professionele afdeling. Jouw werk Als Teammanager Creditmanagement is het jouw werk ervoor te zorgen dat alle werkzaamheden rondom creditmanagement efficiënt en effectief worden uitgevoerd. Jij faciliteert, motiveert en coacht jouw teamleden, zodat zij op hun beurt zorgen voor correcte facturering, het uitvoeren van alle incassoactiviteiten en debiteurenbeheer. Het resultaat van jullie inspanningen? Wat voor vorderingen onze organisatie ook heeft uitstaan, ze worden tijdig en juist geïnd. Om dit alles in goede banen te leiden, zorg je allereerst voor het vertalen van het afdelingsbeleid naar de teamactiviteiten en de werkplannen voor jouw team. Je houdt in de gaten dat de doelstellingen tijdig gehaald worden en informeert belanghebbenden over de voortgang van werkzaamheden. Met jouw teamleden organiseer je een actieve dagstart en weekreview en werk je nauw samen met de andere teammanagers binnen jouw afdeling. Steeds kijk je waar het beter kan, qua financiële werkstromen, kwaliteit, stabiliteit, robuustheid, risk, compliance en managementinformatie. Vanuit een LEAN methodiek zorg je voor slimme verbetering van processen, waarbij je knelpunten oplost en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van creditmanagement implementeert. Ook lever je een bijdrage aan de beleidsvoorbereiding en operationele onderwerpen/projecten van de afdeling Creditmanagement.   Intussen ga je energiek aan de slag. Zo zorg je dat de juiste informatie aanwezig is om de klant uitleg te geven over de gang van zaken. Daarnaast heb je door je eigen expertise contact met bankorganisaties, incassobureau’s, gemeenten en collectiviteiten, waarin je aanstuurt op samenwerking en goede afspraken. Zo voer je bijvoorbeeld gesprekken over betalingsverkeer processen en innovatie van het betaaltransactie verkeer met onze klanten. Ook spreek je zelf inhoudelijk over klantgroepen met schuldenproblematiek met jouw stakeholders. Als een klant met een betalingsachterstand in verweer gaat tegen inning van het openstaande bedrag via de deurwaarder, dan draag jij er zorg voor dat er tijdig de juiste  input is voor de rechtsgang. Jij kunt inhoudelijk precies aangeven waarom wij als eisende partij in ons recht staan. Gelukkig werk je bij Coöperatie VGZ veel samen met jouw collega’s, team en andere bedrijfsonderdelen. Je maakt onderdeel uit van het Creditmanagement MT en je deelt kennis met onder andere het supportteam van creditmanagement. Je bent ook inhoudsverantwoordelijk voor gedeelde aandachtsgebieden van de verschillende creditmanagement teams. Zo werk je ook aan professionaliteit. Binnen jouw team is veel ruimte voor jouw vakkennis, talent en drive om resultaten te behalen. Jij maakt het team beter, het team maakt jou beter, samen zorgen jullie voor een beter en vlekkeloos creditmanagement. Bijzondere omstandigheid is dat de afdeling uiterlijk 2018 gaat verhuizen van Gorinchem naar Eindhoven, wij verwachten dat je graag met het werk mee “verhuist”.   Jouw ervaring Voor deze functie zijn we op zoek naar iemand met de volgende achtergrond: Minimaal een afgeronde hbo-opleiding zoals MER, Bedrijfskunde, Bedrijfseconomie of Financial Services Management; ervaring bij een (grotere) organisatie waarbij in grote volumes gefactureerd/geadministreerd wordt, is sterk gewenst; financieel administratieve en juridische kennis en bewezen vaardigheid om over dergelijke (credit control) processen mee te denken; je hebt succesvolle ervaring in het leiding geven aan professionals; je hebt meer dan gemiddelde interesse in creditmanagement onderwerpen, bancair betalingsverkeer èn gedreven om de nieuwste ontwikkelingen in jouw vakgebied eigen te maken. In jouw werk ben je in staat om meerdere processen tegelijk te overzien en om waar nodig de diepte van complexe vraagstukken in te gaan. Professionals aansturen gaat je goed af, jij durft verantwoordelijkheid te geven aan jouw mensen. Net als dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen werk, prioriteiten kunt stellen en niet snel van slag raakt bij incidenten. Daarbij ben je gedreven en continu op zoek naar verbetermogelijkheden met behulp van de Lean methodiek. Problemen zie je vroegtijdig aankomen, waardoor je er op tijd op in kunt springen. Tot slot begrijp je dat Coöperatie VGZ een maatschappelijke rol vervult, in een markt die aan verandering onderhevig is. Jij neemt die rol net zo serieus als wij en neemt deze mee in alles wat je doet.   Jouw toekomst Vanaf je eerste werkdag als Teammanager Creditmanagement bij Coöperatie VGZ, ben je een essentieel onderdeel van een team dat gericht werkt aan het beter organiseren van de zorg in Nederland. Wij geloven dat jouw toegevoegde waarde het grootst is als je met plezier naar je werk gaat. Als moderne, ambitieuze marktleider bieden we je veel inhoudelijke uitdaging en de ruimte om je te ontwikkelen in je vakgebied. Ook investeren we in mogelijkheden om slimmer te werken. Je hebt een contract voor een vast aantal uren per jaar, maar werkt flexibel en hebt een eigen verantwoordelijkheid bij het indelen van je werkuren. Daarnaast profiteren je eventuele gezinsleden net als jij van collectieve verzekeringen. Jouw toekomst? Die geef je zelf vorm, door jezelf te blijven ontwikkelen en door kansen proactief op te pakken, in een wereld die voortdurend verandert. Jouw sollicitatie Is het faciliteren, verbeteren en professionaliseren van creditmanagement en betalingsverkeer jouw werk? En stuur jij daarnaast graag een team aan? Solliciteer dan via onderstaande knop.
VGZ Eindhoven, Nederland
jan 16, 2017
Fulltime
Door het uitvoeren van audits lever je een belangrijke bijdrage aan het beheersen en verbeteren van zowel (veranderings)projecten als reguliere processen. Daarmee help je zinnige, betaalbare zorg in Nederland te realiseren, elke dag weer! Jouw werk De wereld van (IT-)mogelijkheden en de daaraan gerelateerde risico’s veranderen in hoog tempo. En dit is van invloed op de wereld waarin Coöperatie VGZ zich bevindt. Zo wordt data-analyse steeds belangrijker, net als de daarmee samenhangende processen en IT-componenten. Als Auditor heb jij dan ook een sterke focus op de risicobeheersingsvraagstukken bij deze ontwikkelingen. Het is jouw werk om audits uit te voeren op de aandachtsgebieden besturing, risicobeheersing, interne beheersing en verantwoording. Wat jij op een gemiddelde werkdag doet is eigenlijk niet te vertellen. Het ene moment audit je (veranderings)projecten, het andere moment reguliere processen. Naast financiële audits voer je ook IT-audits en operationele  audits uit. Je maakt data-analyses en beoordeelt risicoanalyses en beheersmaatregelen. Tot slot rapporteer je over de implementatie en de effectieve werking daarvan.    Wat je ook doet, je doet het in lijn met het Charter Internal Audit en je waarborgt de onafhankelijke uitoefening van de Internal Audit Functie (third-line of defense). Daarnaast ben je altijd op zoek naar mogelijkheden om jezelf en de organisatie te verbeteren. Zie je kansen of risico’s die van belang zijn? Dan ben je niet bang om deze gevraagd en ongevraagd onder de aandacht te brengen. Bij collega’s, maar ook bij directie en management.   Gelukkig doe je dit alles niet alleen, maar maak je onderdeel uit van een team binnen Internal Audit (IA). Jij maakt het team beter, het team maakt jou beter, samen zorgen jullie voor de juiste audits, op de juiste onderdelen. Jouw ervaring Voor deze functie zijn we op zoek naar een academisch geschoolde professional. Jij brengt het volgende met je mee: Een RA-titel en bij voorkeur ook een RE-titel (beide eventueel nog in opleiding). Kennis en kunde van financiële audits en affiniteit met IT-audits. Gedegen werkervaring binnen een interne auditfunctie of een accountantsorganisatie. Bij voorkeur kennis van het zorgverzekeringsstelsel en de zorgwereld. Leergierig en nieuwsgierig, dat zijn zeker woorden die jou omschrijven, net als spontaan en mensgericht. Je beschikt over goede communicatievaardigheden en kunt effectief schakelen op alle niveaus binnen en buiten de organisatie. Bovendien durf je anderen te confronteren en sta je stevig in je schoenen. Je begrijpt dat Coöperatie VGZ een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft, die doorwerkt in alles wat er binnen onze organisatie gebeurt. Dat schrikt je niet af, maar wakkert eerder je professionaliteit, vasthoudendheid en resultaatgerichtheid aan. Jouw toekomst Vanaf je eerste werkdag als auditor bij Coöperatie VGZ, ben je een essentieel onderdeel van een team dat gericht werkt aan het beter organiseren van de zorg in Nederland. Wij geloven dat jouw toegevoegde waarde het grootst is als je met plezier naar je werk gaat. Als moderne, ambitieuze marktleider bieden we je veel inhoudelijke uitdaging en de ruimte om je te ontwikkelen in je vakgebied. Ook investeren we in mogelijkheden om slimmer te werken. Je hebt een contract voor een vast aantal uren per jaar, maar werkt flexibel en hebt een eigen verantwoordelijkheid bij het indelen van je werkuren. Daarnaast profiteren je eventuele gezinsleden net als jij van collectieve verzekeringen. Jouw toekomst? Die geef je zelf vorm, door jezelf te blijven ontwikkelen en door kansen proactief op te pakken, in een wereld die voortdurend verandert. Jouw sollicitatie Is het beoordelen van (IT-)risico’s en de effectiviteit van beheersmaatregelen echt jouw werk? En ben jij daarnaast communicatief vaardig en durf je anderen te confronteren? Solliciteer dan via onderstaande knop.
VGZ Eindhoven, Nederland
jan 16, 2017
Fulltime
    Wil jij jouw audit en assurance ervaring in de zorg inzetten om richting te geven aan Horizontaal Toezicht en zelfonderzoeken door zorgaanbieders in Nederland? En daarmee bijdragen aan de betaalbaarheid van de zorg in Nederland?   Jouw werk Bij Coöperatie VGZ vragen we ons iedere dag weer af hoe we zorg zinnig en betaalbaar kunnen houden. Bij het bedrijfsonderdeel Beheer werken we daarom aan Horizontaal Toezicht en landelijke zelfonderzoeken: een effectiever systeem waarbij zorgaanbieders zélf controles uitvoeren en wij vooral de manier van het zelfonderzoek beoordelen. Dit vraagt in van alle partijen een investering in een nieuwe, heel andere manier van werken. Maar bij een goede uitvoering scheelt het veel werk, en daarmee beheerskosten. Bovendien creëren we zo nog meer kostenbewustzijn in de zorg.  Als Senior Specialist Controles is het jouw werk om richtinggevend te zijn in de landelijke zelfonderzoeken  en het landelijke project “Horizontaal Toezicht” vorm te geven. Jouw doel? Eén visie op Horizontaal Toezicht en één implementatiemodel, ontwikkeld samen met alle relevante partijen in het veld. Daar is conceptueel vermogen en lef voor nodig. Want hoe beter jij je werk doet, hoe minder mensen er straks nodig zijn   In een gemiddelde werkweek hou jij je onder andere bezig met het: creëren van draagvlak onder zorgaanbieders en hen klaarstomen voor zelfcontrole. opzetten, leiden en door ontwikkelen van landelijke zelfonderzoeken (MSZ, GGZ, etc.). verstevigen van de samenwerking met relevante partijen waaronder andere zorgverzekeraars, zorgaanbieders, toezichthouders (o.a. NZa, VWS), accountants, koepelorganisaties ziekenhuizen (NFU/NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). opzetten en verder doorontwikkelen van een risk-based reviewaanpak en standaard werkprogramma  ontwikkelen van een kwaliteitstoets op IT-audit, (eind)rapportages en dossiers van teamleden; vertalen van uitkomsten van het zelfonderzoek naar een landelijke foutentabel voor financiële verantwoordingen van alle zorgverzekeraars en de plafondafrekeningen met zorgaanbieders; aanhaken van relevante interne ketenpartners als Zorginkoop, Medisch Advies, Risk & Compliance, Finance en Declaratieservices; zorgen voor goede informatievoorziening binnen Beheer en Zorginkoop; opleveren van geconsolideerde financiële informatie, zoals kwartaalrapportages, risicoanalyses, foutentabellen, vereveningen en jaarrekeningen) coachen, motiveren en inspireren in landelijke samenwerkingsverbanden om steeds weer het beste uit mogelijkheden te halen. Jouw ervaring Voor deze nieuwe rol zijn we op zoek naar iemand die zaken van de grond krijgt en van papier in de praktijk weet te brengen. Daarnaast heb jij: een afgeronde WO-opleiding RA/RE/RO. minimaal 5 jaar werkervaring, waarvan een aantal jaar als Auditor in de zorg. Jij hebt bij een zorgverzekeraar, toezichthouder, zorgaanbieder, NZA gewerkt of in de accountancy. kennis van financiële en strategische processen binnen een grote financiële of zorginstelling. ervaring met projectleiderschap en met projectmatig werken; oog voor ontwikkelingen en de verschillende spelers binnen de zorg; kennis van relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en procedures; eerder onderzoeken uitgevoerd en onderzoeksmethoden ontwikkeld.  zoveel ervaring met MS Excel, MS Access en andere relevante applicaties, dat deze programma’s voor jou geen geheimen meer hebben. Jij bent gewend om organisatie-overstijgende projecten te draaien, sterker nog, je voelt je thuis op landelijk niveau. Jij kunt dan ook richting geven en kaders stellen als vertegenwoordiger van VGZ in landelijke projecten. Jouw ervaring op RA-niveau zet je niet in om dingen tot ver achter de komma te perfectioneren, maar om dingen voor elkaar te krijgen. Jij weet hoofd- en bijzaken te scheiden en verzandt niet in nodeloze details. Ondanks dat je veel verschillende stakeholders, op ver uiteenlopende niveaus hebt, weet je jouw verhaal af te stemmen op je toehoorder. Het speelveld waarin je opereert is veranderlijk, iets wat jou niet afschrikt, maar juist energie geeft. Net als het feit dat je jouw eigen bureau maar weinig ziet, omdat je zoveel om de tafel zit bij andere partijen.   Jouw toekomst Vanaf je eerste werkdag als Senior Specialist Controles bij Coöperatie VGZ, ben je onderdeel van een divers team dat werkt aan het zinnig en betaalbaar houden van de zorg in Nederland. Een spannende weg, die van je vraagt dat je niet alleen nieuwe oplossingen ziet, maar deze ook weet uit te voeren. Binnen jouw team is dan ook veel ruimte voor jouw vaardigheden, ondernemerschap en drive om resultaten te behalen. Jij maakt het team beter, het team maakt jou beter, samen maken jullie de zorg in Nederland beter. Wij geloven dat jouw toegevoegde waarde het grootst is als je met plezier naar je werk gaat. Als moderne, ambitieuze marktleider investeren we dan ook in jouw kracht, ontwikkeling en persoonlijke leiderschap. En in slimmer en flexibeler werken. Daarnaast reis je gratis met de trein en profiteren je eventuele gezinsleden net als jij van collectieve verzekeringen.  Jouw toekomst? Die geef je zelf vorm, door jezelf te blijven ontwikkelen, lef te tonen en verschil te maken, in een wereld die voortdurend verandert. Jouw sollicitatie Is het richting geven aan Horizontaal Toezicht en zelfcontroles door zorgaanbieders in Nederland echt jouw werk? En ben jij een geboren projectleider? Solliciteer dan via onderstaande knop.
Conduent Almere, Nederland
jan 16, 2017
Fulltime
Als systeembeheerder ben je verantwoordelijk voor meer dan 8000 werkplekken, 5 distributiecentra en meer dan 40 vestigingen in Europa en daarbuiten. Standplaats is ons hoofdkantoor in Almere. Hier draag je samen met je collega ICT’ers, +/- 5 personen op deze locatie en 6 collega’s verspreid over verschillende Europese sites, zorg je voor een goed werkende infrastructuur met een 99,999% uptime garantie. Als systeembeheerder ben je mede verantwoordelijk voor het correct functioneren van de computersystemen en netwerken. Je belangrijkste taken daarbij zijn het up-to-date houden van de Server besturingssysteem en -software, verzorgen van back-ups, beveiliging (MS updates virusbescherming vis SCCM), preventief optreden ter voorkoming van storingen, maar geldt jouw stem ook in het adviseren over mogelijke verbeteringen. Ons ICT landschap maakt voornamelijk gebruik van: Microsoft, Terminal Sever, APP-V, VDI, , MS Windows Server 2008,2012, active directory, VMware Vsphere systemen, Topdesk en Netchrunch. JOUW TAKEN ALS SYSTEEMBEHEERDER (MENS) Systeembeheerder is verantwoordelijk voor: Het up & running houden van de systemen. De kwaliteit van de geleverde oplossingen. Het accuraat uitvoeren van de werkzaamheden. Tevens heb je een adviserende rol naar het IT management en operatie.   (PRODUCT) De Systeembeheerder is verantwoordelijk voor technisch en op sommige onderdelen functioneel systeembeheer. Daarnaast is de Systeembeheerder verantwoordelijk voor het inrichten en beheren van werkplekken op al onze locaties in Europa volgens de wensen van de opdrachtgever. Verantwoordelijkheden zijn verder: Het beheer en onderhoud van onze datacentre infrastructuur. Het beheer van ons serverpark. Je bent verantwoordelijk voor updates en eventuele migraties. Je bent verantwoordelijk voor het oplossen van 2de en 3de lijn problemen. (PROCES) Als Systeembeheerder ben je verantwoordelijk voor een soepele analyse, configuratie, test en oplevering conform de aangegeven functionaliteiten.     Je bent een sparringspartner voor interne en externe partijen. Je bent continu op zoek naar operationele, kosten efficiëntie en kwaliteitsverbeteringen. Je hebt een adviserende rol naar het management. Je neemt actief deel aan vernieuwing van onze infrastructuur. Je onderhoudt contacten met leveranciers. Je documenteert en rapporteert je werk. Je zorgt mede voor handhaving van onze ISO en PCI normering. KPI’s zijn: Uptime van de centrale computersystemen, network en Internet access systemen / voorkomen system outages. Minimaliseren leveranciers issues / tickets. Minimaliseren oplostijd (in- en extern). FUNCTIE EISEN Als Systeembeheerder heb je een afgeronde HBO-opleiding met specialiteit op ICT. Verder vragen we het volgende van je: Aantoonbare kennis van de eerder genoemde Microsoft and Vmware platformen Meerjarige ervaring m.b.t. complexe omgevingen Kennis van nieuwe ontwikkelingen Goede communicatieve vaardigheden (ook in het Engels) Teamplayer die ook zelfstandig kan werken Analytisch vermogen Fulltime beschikbaar Stressbestendig Een assessment is onderdeel van de sollicitatieprocedure. Wij bieden een salaris van €2750,- – €3000,- bruto per maand op basis van een 40-urige werkweek.  
Bekijk alle vacatures